ဘောလုံးကို အကွက်မျိုးစုံနဲ့ လှပစွာ ကစားနိုင်ကြတဲ့ ထိပ်သီး Freestyle ကစားသမား (၁၀) ဦး